2016/2017. õppeaasta koolivaheajad
Vastu võetud 10.07.2015 nr 29 Määrus kehtestatakse § 24 lõike 7 alusel.
§ 1. 2016/2017. õppeaasta koolivaheajad
2016/2017. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) sügisvaheaeg 22. oktoober 2016. a kuni 30. oktoober 2016. a;
2) talvevaheaeg 23. detsember 2016. a kuni 8. jaanuar 2017. a;
3) kevadvaheaeg 18. märts 2017. a kuni 26. märts 2017. a;
4) suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 7. juuni 2017. a kuni 31. august 2017. a.
§ 2. Määruse jõustumine Määrus jõustub 1. septembril 2016. a.

Loe edasi