Ülle
Ülle Pokk arendab kunsti ja käelise tegevuse kaudu HEV-õpilaste loovust ja eneseväljendusoskust, tähelepanu, mälu ja kõnet. Koostöös kolleegidega leiab ta võimaluse toetada iga lapse arengut, lähtudes lapse erivajadusest. Olulisel kohal lapse arengu toetamisel on lastevanematele antav tagasiside ja nõustamine. Ta kaasab laste individuaalsete arengukavade koostamisse nende vanemaid, vajadusel otsib abi oma koolist või spetsialistidelt väljastpoolt kooli. Hinnatud kui praktikantide juhendaja, õpilastööde näituste korraldaja ja näitustel osaleja, keraamikaringi ja päevakeskuse tegevusjuhendaja. Ta on toimetulekukooli kunsti- ja käelise tegevuse õpetaja. Kandidaadi esitas Türi Toimetulekukool.

Loe edasi