Kooli sisekorra eeskiri punkt 3.11 sätestab – Koolivaheaegadel on kool asjaajamiseks avatud vastavalt direktori korraldusele.
Vahemikus 19.03.2018 – 23.03.2018 on kool tööpäevadel asjaajamisteks avatud kell 9.00-12.00.
Head vaheaega ja ilusat saabuvat kevadet!

Loe edasi