Sügisene koolivaheaeg

Kooli sisekorra eeskiri punkt 3.11 sätestab – Koolivaheaegadel on kool asjaajamiseks avatud vastavalt direktori korraldusele.
Vahemikus 22.10.2018 – 26.10.2018 on kool tööpäevadel asjaajamisteks avatud kell 9.00-12.00.