Koolivaheaeg

Kooli sisekorra eeskiri punkt 3.11 sätestab – Koolivaheaegadel on kool asjaajamiseks avatud vastavalt direktori korraldusele.
Vahemikus 27.12.2018 – 04.01.2019 on kool tööpäevadel asjaajamisteks avatud kell 9.00-12.00.
Jul