Meist

Türi Toimetulekukooli õppetöö kestab I klassist kuni IX klassini, õpilase individuaalsest arengust lähtuvalt on võimalus rakendada pikendatud õppeaega ja lisaõppeaastat. Oma õppetöös valmistame mõõduka ja raske vaimse puudega õpilasi ette selleks, et nad suudaksid väljaspool kooli oma eluga iseseisvalt või abistaja toel toime tulla. Türi Toimetulekukoolis toimub peale õppetöö palju toetavaid traditsioonilisi tegevusi: võtame osa eriolümpia üritustest, peame koos vanematega jõulu- ja kevadpidu, kevaditi läheme koos vanemate ja õpetajatega looduskaunitesse Eestimaa paikadesse ekskursioonile. Kord nädalas käime Türi ujulas ujumist õppimas, linna võimlates võimlemas ja trenni tegemas ning Veskisillal bowlingut mängimas. Kevaditi on meie õpilaste kunsti- ja käsitöönäitus üleval Türi Muuseumis. Tublimad saavad jätkata õpinguid Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses.

Meie kooli tugevuseks on:

  • kogenud ja õpilstesõbralikud   töötajad
  • head õppe- ja töövahendid
  • turvaline õpikeskkond
  • remonditud koolimaja ning kaasaaegne õpilaskodu
  • õuesõppe tegevusi võimaldav kooli õueala
  • kooli hea asukoht ja eeskujulik maine
  • individuaalset lähenemist võimaldavad väikesed klassid (maksimum 6 õpilast)
  • vanemate kõrge rahulolu kooliga
  • õpilaste arengut ja õppetööd toetavad traditsioonilised ühisüritused lastevanematega

PIC000991

Õpilaskodus elavad lapsed kahekesi toas ja voodikohti on kokku 13

PIC000992

Õpilaskodus on kööginurk koos vajamineva inventariga ja puhkeruum

PIC000995

Vabal ajal on võimalik kasutada treeningsaali

PIC000994

Koolil on hea ja avar muusikaklass,

PIC000997

käsitööklass koos kangastelgedega,

PIC000998 PIC000999

kunsti- ja puutööklass ühes.

 

Kooli pakutavad rehabilitatsiooni võimalused

Eripedagoogiline ja logopeediline abi
• alternatiivsete kommunikatsioonivõimaluste kasutamine
• psüühiliste protsesside regulatsiooni arendamine
• praktiline kõnearendus
• kirjaliku ja suulise kõne korrektsioon

Rütmika ja kehaline kasvatus
• kehatunnetuse arendamine
• üldmotoorika arendamine
• erinevate meeltega tunnetuse arendamine

Muusikateraapia
• keskendumisvõime ja tähelepanuvõime arendamine
• tunnete väljendusoskuste omandamine
• õnnestumiskogemuste ning positiivsete emotsioonide saamine

Kunstiteraapia
• kognitiivsete oskuste arendamine
• motoorika, kehatunnetuse, peenmotoorika, silma ja käe koostöö arendamine
• keskendumisvõime arendamine
• tunnete väljendamine

Liikumisteraapia/massaaž
• tegevusvõime ja/või selle komponentide väljalangemise takistamine
• liigutusliku tegevusvõime arendamine, kujundamine ja taastamine

Arvutiõpetus
• arvuti kui õppetöö ja teadmiste hankimise abivahendi kasutama õppimine
• arvuti kui kommunikatsiooniks vajaliku vahendi kasutama õppimine
• arvuti kui vaba aja veetmise ja sotsiaalse suhtlemise vahendi kasutama õpetamine
• psüühiliste protsesside ja õpimotivatsiooni arendamine

Ujumine
• kogu lihaskonna arendamine ja õige hingamise õpetamine
• õpilaste rahustamine
• positiivsete emotsioonide andmine
• vees ohutu käitumise õpetamine

Bowling
• kehatunnetuse arendamine
• üldmotoorika arendamine
• erinevate meeltega tunnetuse arendamine