Meie koolist

Hoolekogu


2018/2019. õppeaastal tegutseb Türi Toimetulekukooli hoolekogu järgmises koosseisus:

1) Katrin Nugis

2) Kalev Tasang

3) Ave Mattis

4) Ivar Paimre

5) Reet Maiste

6) Meeli Stoltsen

7) Kaarel Aluoja

2018/2019. õppeaastal tegutseb Türi Toimetulekukooli hoolekogu järgmises koosseisus:

1) Katrin Nugis

2) Kalev Tasang

3) Ave Mattis

4) Ivar Paimre

5) Reet Maiste

6) Meeli Stoltsen

7) Kaarel Aluoja